Znaczna obniżka limitu transakcji gotówkowych

O tym, że szykują się zmiany w prawie dla przedsiębiorców pisałam w moim ostatnim artykule. Nie każdy wie, że przed uchyleniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono w niej pewną zmianę, a mianowicie obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł.

Na dzień dzisiejszy limit transakcji gotówkowych reguluje Ustawa Prawo Przedsiębiorców, a konkretnie jej art.19, który mówi, że

Art. 19 Ustawa Prawo Przedsiębiorców
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wydatki powyżej 15 000 zł nie będą kosztem uzyskania przychodu

Konsekwencje tej zmiany będą poważne, ponieważ przepis nakazuje wyksięgować z kosztów nie tylko te transakcje powyżej 15 000 zł opłacone w całości gotówką, ale również te, których kwota główna opiewa na 15 000 zł, a co do których zapłata nastąpiła w części gotówką a w części przelewem. W takiej sytuacji zatem i tak przedsiębiorca nie ma prawa zaliczenia jako koszt kwoty opłaconej gotówką.

Przepisy dotyczące konieczności wyksięgowania z kosztów wydatków o wysokości przekraczającej 15 tys. zł dotyczą także:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych opłaconych gotówką
  • dokonania płatności gotówką: po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, po zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Limit płatności gotówką nie dotyczy wypłat dla zleceniobiorców lub dziełobiorców.

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *