Znaczna obniżka limitu transakcji gotówkowych

O tym, że szykują się zmiany w prawie dla przedsiębiorców pisałam w moim ostatnim artykule. Nie każdy wie, że przed uchyleniem ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadzono w niej pewną zmianę, a mianowicie obniżono limit transakcji gotówkowych z 15 000 euro do 15 000 zł.

Na dzień dzisiejszy limit transakcji gotówkowych reguluje Ustawa Prawo Przedsiębiorców, a konkretnie jej art.19, który mówi, że

Art. 19 Ustawa Prawo Przedsiębiorców
Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Wydatki powyżej 15 000 zł nie będą kosztem uzyskania przychodu

Konsekwencje tej zmiany będą poważne, ponieważ przepis nakazuje wyksięgować z kosztów nie tylko te transakcje powyżej 15 000 zł opłacone w całości gotówką, ale również te, których kwota główna opiewa na 15 000 zł, a co do których zapłata nastąpiła w części gotówką a w części przelewem. W takiej sytuacji zatem i tak przedsiębiorca nie ma prawa zaliczenia jako koszt kwoty opłaconej gotówką.

Przepisy dotyczące konieczności wyksięgowania z kosztów wydatków o wysokości przekraczającej 15 tys. zł dotyczą także:

  • nabycia lub wytworzenia środków trwałych albo nabycia wartości niematerialnych i prawnych opłaconych gotówką
  • dokonania płatności gotówką: po likwidacji pozarolniczej działalności gospodarczej, po zmianie formy opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Limit płatności gotówką nie dotyczy wypłat dla zleceniobiorców lub dziełobiorców.

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *