Zakładam firmę – spółki osobowe krok po kroku

Kodeks Handlowy przewiduje dwa typy spółek handlowych: spółki kapitałowe, o których pisałam w poprzednim artykule oraz spółki osobowe, które króciutko scharakteryzuję dzisiejszym artykułem. Jest to już ostatni artykuł z cyklu „Zakładam firmę…”, jeśli więc w dalszym ciągu zastanawiasz się, jaką formę prawną wybrać to zapraszam do jego lektury.

Zgodnie z polskim prawem, wśród spółek osobowych możemy wyróżnić:

 • spółkę jawną
 • spółkę partnerską
 • spółkę komandytową
 • spółkę komandytowo-akcyjną

Biorąc pod uwagę skalę prowadzenia działalności można powiedzieć, że podmioty prowadzące największe przedsięwzięcia gospodarcze działają w formie spółek kapitałowych.

Funkcjonowanie spółek osobowych to takie „pomieszanie z poplątaniem” bo są to jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznały osobowość prawną, co wynika z dwóch przepisów:

Art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego 

„Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.”


Art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych

„Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.”

Najważniejsze cechy spółek osobowych:

 • biorą udział w obrocie prawnym
 • mają możliwość nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań we własnym imieniu
 • spółka taka musi posiadać co najmniej dwóch wspólników
 • spółka osobowa może prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą
 • może posiadać majątek odrębny od majątku wspólników; należy wiedzieć, że mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia stanowi majątek spółki. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym
 • posiada zdolność sądową oraz procesową, co oznacza, że spółkę można pozwać i ona może pozywać
 • posiada zdolność restrukturyzacyjną i upadłościową
 • zmiana postanowień umowy spółki osobowej wymaga zgody wszystkich wspólników
 • prawa i obowiązki wspólnika spółki mogą zostać przeniesione na inną osobę, o ile umowa spółki tak stanowi
 • spółki osobowe nie posiadają organów takich jak: zarząd, rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników. Tu mogą się zdarzyć wyjątki, w zależności od rodzaju spółki osobowej
 • prowadzenie spraw spółki, w tym reprezentowania przed innymi instytucjami należy do wszystkich wspólników. Zasady te mogą się różnic w zależności od rodzaju spółki osobowej.

Spółka osobowa powstaje z chwilą dokonania wpisu do KRS, tak więc do jej zarejestrowania potrzebna jest umowa

Więcej informacji na temat zakładania spółek osobowych

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *