Zakładam firmę – spółki osobowe krok po kroku

Kodeks Handlowy przewiduje dwa typy spółek handlowych: spółki kapitałowe, o których pisałam w poprzednim artykule oraz spółki osobowe, które króciutko scharakteryzuję dzisiejszym artykułem. Jest to już ostatni artykuł z cyklu „Zakładam firmę…”, jeśli więc w dalszym ciągu zastanawiasz się, jaką formę prawną wybrać to zapraszam do jego lektury.

Zgodnie z polskim prawem, wśród spółek osobowych możemy wyróżnić:

 • spółkę jawną
 • spółkę partnerską
 • spółkę komandytową
 • spółkę komandytowo-akcyjną

Biorąc pod uwagę skalę prowadzenia działalności można powiedzieć, że podmioty prowadzące największe przedsięwzięcia gospodarcze działają w formie spółek kapitałowych.

Funkcjonowanie spółek osobowych to takie „pomieszanie z poplątaniem” bo są to jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy przyznały osobowość prawną, co wynika z dwóch przepisów:

Art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego 

„Do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.”


Art. 8 § 1 Kodeksu spółek handlowych

„Spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.”

Najważniejsze cechy spółek osobowych:

 • biorą udział w obrocie prawnym
 • mają możliwość nabywania praw oraz zaciągania zobowiązań we własnym imieniu
 • spółka taka musi posiadać co najmniej dwóch wspólników
 • spółka osobowa może prowadzić przedsiębiorstwo pod własną firmą
 • może posiadać majątek odrębny od majątku wspólników; należy wiedzieć, że mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia stanowi majątek spółki. Wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym
 • posiada zdolność sądową oraz procesową, co oznacza, że spółkę można pozwać i ona może pozywać
 • posiada zdolność restrukturyzacyjną i upadłościową
 • zmiana postanowień umowy spółki osobowej wymaga zgody wszystkich wspólników
 • prawa i obowiązki wspólnika spółki mogą zostać przeniesione na inną osobę, o ile umowa spółki tak stanowi
 • spółki osobowe nie posiadają organów takich jak: zarząd, rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników. Tu mogą się zdarzyć wyjątki, w zależności od rodzaju spółki osobowej
 • prowadzenie spraw spółki, w tym reprezentowania przed innymi instytucjami należy do wszystkich wspólników. Zasady te mogą się różnic w zależności od rodzaju spółki osobowej.

Spółka osobowa powstaje z chwilą dokonania wpisu do KRS, tak więc do jej zarejestrowania potrzebna jest umowa

Więcej informacji na temat zakładania spółek osobowych

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *