Zakładam firmę – spółki kapitałowe krok po kroku

Osoba decydująca się na prowadzenie własnej działalności w Polsce może wybierać spośród wielu form prawnych. Różnice między nimi dotyczą bardzo ważnych kwestii, np. miejsca i sposobu rejestracji firmy, spraw finansowych np. wymaganego kapitału na start, tego, kto będzie reprezentował firmę w sprawach urzędowych i wiele innych rzeczy. Można się pogubić. W poprzednich artykułach przybliżyłam, jak wygląda sytuacja, gdy chcesz założyć firmę jednoosobową lub spółkę cywilną, a dzisiaj przybliżę, jak wygląda sytuacja, gdy chcesz założyć jedną ze spółek kapitałowych, tzn. spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną.

Spółka kapitałowa to podmiot gospodarczy, którego istotą funkcjonowania jest kapitał, czyli majątek firmy. Ich ustrój reguluje kodeks spółek handlowych

Zapraszam do lektury 🙂

Kto może założyć firmę ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Minimum jeden założyciel (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną). Założycielem nie może być wyłącznie jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.Dwóch lub więcej wspólników: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna mająca zdolność prawną.
Prosta spółka akcyjna nie może być założona przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Jak wybrać nazwę firmy ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Nazwa może być obrana dowolnie, ale musi zawierać określenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” lub „spółka z o.o.” lub „sp. z o.o.”.Nazwa może być obrana dowolnie, ale musi zawierać określenie „spółka akcyjna” lub „S.A.”.

Czy potrzebuję umowy lub statutu do założenia firmy ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Tak.
Umowa może być zawarta:
• w formie aktu notarialnego (w przypadku założenia spółki przez jedną osobę jest to akt założycielski)
• przez Internet w systemie S24 – jeśli wnoszone są wkłady wyłącznie w formie pieniężnej.
Tak.
Statut w formie aktu notarialnego.
W przypadku prostej spółki akcyjnej:
Tak. Umowa może być zawarta:
• w formie aktu notarialnego (w przypadku założenia spółki przez jedną osobę jest to akt założycielski)
• przez Internet w systemie S24 – jeśli wnoszone są wkłady wyłącznie w formie pieniężnej.

Gdzie zarejestruję firmę ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)

Czy firma jest samodzielnym podmiotem w obrocie gospodarczym ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Tak.
Spółka posiada osobowość prawną, jest pełnoprawnym podmiotem praw i obowiązków niezależnym od jej wspólników. Może dokonywać we własnym imieniu wszystkie czynności prawne, zarówno sądowe, jak i pozasądowe.
Tak.
Spółka posiada osobowość prawną, jest pełnoprawnym podmiotem praw i obowiązków niezależnym od jej wspólników. Może dokonywać we własnym imieniu wszystkie czynności prawne, zarówno sądowe, jak i pozasądowe.

Czy muszę wnieść minimalny wkład finansowy ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Tak.
Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 5 000 zł.
Wkłady na kapitał zakładowy wnoszą wszyscy wspólnicy i mogą być one pieniężne lub niepieniężne.
Tak.
Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 100 000 zł.
Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być pieniężne lub niepieniężne.
W przypadku prostej spółki akcyjnej:
Minimalna wysokość kapitału zakładowego wynosi 1 zł.
Wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być pieniężne lub niepieniężne.

Kto reprezentuje firmę ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Spółkę reprezentuje zarząd. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, do skutecznej reprezentacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta (umowa spółki może inaczej określić sposób reprezentacji). Zarząd może również ustanowić pełnomocnika do załatwienia określonych spraw.Spółkę reprezentuje zarząd, który składa się z jednego lub większej liczby członków. Jeśli zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentacji określa statut spółki. Jeśli statut tego nie określa, do skutecznej reprezentacji konieczne jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta. Zarząd może również ustanowić pełnomocnika do złożenia oświadczenia w imieniu spółki w określonej sprawie.
W przypadku prostej spółki akcyjnej:
Spółkę reprezentuje zarząd lub rada dyrektorów. Jeżeli zarząd spółki jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie będą obowiązani i jednocześnie uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw PSA (umowa spółki lub regulamin zarządu może inaczej określić sposób reprezentacji).

Kto może podejmować decyzje dotyczące działania firmy ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki należy do każdego członka zarządu. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy zasady prowadzenia spraw spółki może szczegółowo określać umowa spółki. W przypadku braku postanowień umownych w tym zakresie każdy członek zarządu może bez uprzedniej uchwały zarządu prowadzić sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności spółki. Gdyby jednak którykolwiek z pozostałych członków zarządu sprzeciwił się jej prowadzeniu, wymagana jest uchwała całego zarządu.Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki przysługuje zarządowi, o ile statut nie zastrzega inaczej.
W przypadku prostej spółki akcyjnej:
Prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki należy do zarządu lub rady dyrektorów.

Kto jest odpowiedzialny za zobowiązania firmy ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Spółka.
W określonych sytuacjach odpowiedzialność może ponosić zarząd
Spółka

Czy muszę pokryć zobowiązania firmy z majątku prywatnego ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Nie – występuje nieograniczona odpowiedzialność spółki za jej zobowiązania. Jeśli majątek spółki nie wystarcza na spłatę jej zobowiązań, odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu, całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność zarządu może zostać ograniczona w określonych przypadkach.Nie – występuje nieograniczona odpowiedzialność spółki za jej zobowiązania.

Jaki podatek dochodowy będę płacić ?

Spółka z o.o.Spółka akcyjna
Spółka opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób prawnych
Stawki podatku dochodowego od osób prawnych to:
• 19% – stawka podstawowa
• 9% – obniżona stawka dla małych podatników (czyli takich, których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
W rzeczywistości dochodzi do podwójnego opodatkowania:
• przychód wypracowany przez spółkę opodatkowany jest na poziomie spółki
• przy wypłacie dywidendy wspólnikom dochodzi do ponownego opodatkowania, tym razem na poziomie wspólników. Wypłata wspólnikom dywidendy opodatkowana jest zasadniczo zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (PIT/CIT – w zależności od tego, czy wspólnik jest odpowiednio osobą fizyczną lub osobą prawną).
Spółka opodatkowana jest podatkiem dochodowym od osób prawnych
Stawki podatku dochodowego od osób prawnych to:
• 19% – stawka podstawowa
• 9% – obniżona stawka dla małych podatników (czyli takich, których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro oraz podatników rozpoczynających działalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.
W rzeczywistości dochodzi do podwójnego opodatkowania:
• przychód wypracowany przez spółkę opodatkowany jest na poziomie spółki
• przy wypłacie dywidendy wspólnikom dochodzi do ponownego opodatkowania, tym razem na poziomie wspólników. Wypłata wspólnikom dywidendy opodatkowana jest zasadniczo zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% (PIT/CIT – w zależności od tego, czy wspólnik jest odpowiednio osobą fizyczną lub osobą prawną).

Więcej informacji na temat spółek kapitałowych

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *