Zakładam firmę – działalność jednoosobowa krok po kroku

Jeśli planujesz rozpocząć działalność gospodarczą jako indywidualny przedsiębiorca (w formie samozatrudnienia) to musisz złożyć odpowiedni wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG. Jest to rejestr firm, który zawiera informacje o przedsiębiorcach prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce. 

Wniosek powinieneś złożyć przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

Wniosek o wpis do CEIDG możesz złożyć na 3 sposoby:

Online – przez Internet

  • przez Biznes.gov.pl logując się profilem zaufanym. Elektroniczny kreator wniosku przeprowadzi Cię przez ten proces, a system sam przygotuje wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców oraz zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS i urzędu skarbowego. Wniosek będziesz musiał podpisać Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym
  • rejestrując się na stronie CEIDG oraz wypełniając formularz CEIDG-1.

Jeśli zamierzasz być podatnikiem VAT i masz numer NIP do wniosku możesz dołączyć zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne VAT-R.

  • przez stronę banku – korzystając z kanałów bankowości elektronicznej. Usługę tę oferują banki:

Ważne ! Za pośrednictwem banku zarejestrujesz jedynie działalność. Pozostałe formalności, takie jak rejestracja w ZUS lub rejestracja jako podatnik VAT możesz załatwić w urzędzie albo online poprzez PUE ZUS lub Portal Podatkowy.

W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość dlatego powinieneś mieć ze sobą dowód osobisty (prawo jazdy lub paszport)

Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Inne obowiązki po rejestracji w CEIDG

Rejestrując firmę w CEIDG zostaniesz automatycznie zarejestrowany w ZUS jako płatnik składek i w urzędzie skarbowym jako podatnik. W przypadku ZUS, w ciągu 7 dni od terminu rozpoczęcia działalności powinieneś zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS

Jeśli będziesz podatnikiem VAT, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT zarejestruj się jako podatnik VAT. Druk zgłoszeniowy VAT-R możesz też złożyć we właściwym urzędzie skarbowym albo dołączyć do wniosku o rejestrację w CEIDG. Pamiętaj! Zgłoszenie VAT-R mogą złożyć tylko osoby, które mają już numer NIP.

Jeśli prowadzisz działalność wymagającą uzyskania koncesji, zezwolenia, licencji lub specjalnego pozwolenia, będziesz musiał zgłosić swoją firmę do odpowiedniego rejestru. 

Po rejestracji dane Twojej działalności gospodarczej będą dostępne w bazie przedsiębiorców, będziesz miał do nich swobodny dostęp i będziesz je mógł aktualizować.

Jaką nazwę powinna mieć firma ?

Nazwa musi zawierać imię i nazwisko właściciela firmy. Dodatkowo w nazwie może się znaleźć treść informująca o profilu działalności.

Dodatkowe informacje:

  • nie trzeba wnosić minimalnego wkładu finansowego
  • w firmie nie musi być oficjalnych organów
  • wszelkie czynności faktyczne i prawne podejmuje osoba wykonująca działalność

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *