W jaki sposób sprawdzić wiarygodność kontrahenta ?

W drugiej połowie 2019 roku Naczelnik urzędu skarbowego oddał do dyspozycji przedsiębiorców tzw. białą listę podatników VAT. Jest to wykaz ważnych informacji o przedsiębiorcach będących podatnikami VAT. Dzięki białej liście podatnik może dokonać sprawdzenia swojego kontrahenta dla celów VAT oraz jego danych. W przypadku, gdy naczelnik odmówił podmiotowi rejestracji lub wykreślił z rejestru jako podatnika VAT dane będą istniały w wykazie przez 5 lat

Biała lista podatników VAT jest to ogólnodostępna i darmowa baza wiedzy zawierającą informacje o podmiotach, które zostały przez naczelnika urzędu skarbowego zarejestrowane jako podatnicy VAT bądź zostali oni przez niego wykreśleni lub przywróceni do rejestru VAT. Wykaz prowadzony jest w formie elektronicznej przez Szefa KAS i został udostępniony na stronach:

Jakie dane zawiera biała lista podatników VAT?

Oprócz podstawowych danych dotyczących danej firmy takich jak: jej nazwa lub imię i nazwisko; numer identyfikujący daną firmę, nadany na potrzeby podatków, czy adres siedziby, daty rejestracji/wyrejestrowania biała lista zawiera również informację na temat statusu podmiotów, tzn.

  • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji,
  • który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
  • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”,
  • w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona,

Wykaz zawiera również numery rachunków rozliczeniowych, firmowych oraz imiennych rachunków w SKOK podatników, które zostały otwarte w związku z prowadzoną przez członka działalnością.

W przypadku, gdy podatnik posiada jeden z wyżej wymienionych rachunków rozliczeniowych i chce, aby pojawił się on w wykazie, bądź nie został on w nim zamieszczony, powinien zaktualizować wniosek CEIDG-1 w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą lub w przypadku prowadzenia innego rodzaju działalności poinformować właściwy urząd skarbowy o tym rachunku na odpowiednim formularzu NIP, tj.:

  • NIP-8 w przypadku podmiotu wpisanego do KRS,
  • NIP-2 w przypadku spółki cywilnej,
  • NIP-7 w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność, która nie podlega rejestracji w CEIDG wraz z załącznikiem NIP-B, w którym zamieszcza się informację o rachunkach bankowych.

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *