Tags : samochód

Firma Prawo

Na co należy zwrócić uwagę biorąc samochód w leasing ?

Leasing to bardzo często wykorzystywany rodzaj umowy cywilnoprawnej (art. 7091 Kodeksu Cywilnego) w ramach której jedna ze stron, tzw. osoba finansująca, przekazuje drugiej stronie, tzw. korzystającemu prawo do korzystania z określonej rzeczy, na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty (raty leasingowe, czynsz). Przedmiotem leasingu może być nieruchomość lub rzecz […]Czytaj dalej