Tags : kursy

Finanse Firma Księgowość

Nieodpłatne kursy organizowane przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją realizującą programy rozwoju gospodarki , wspiera działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Realizuje szereg projektów finansowanych z budżetu państwa oraz środków unijnych . Aktualnie organizuje kilkugodzinne, nieodpłatne kursy z następującej tematyki: Podatek VAT […]Czytaj dalej