Tags : finanse

Finanse Firma

Nowy start – oferta dla przedsiębiorców

to nazwa projektu skierowanego do przedsiębiorców, którzy ponieśli porażkę biznesową i ponownie rozpoczęli działalność gospodarczą. Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r. u jednego z 4 operatorów wyłonionych przez PARP Program jest w 100% dofinansowany ze środków funduszy unijnych oraz budżetu państwa. Kto może otrzymać wsparcie ? przedsiębiorcy z sektora MSP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, […]Czytaj dalej

Finanse Prawo

Indywidualny mikrorachunek podatkowy – czym jest i kto powinien go

Ministerstwo Finansów wraz z Krajową Administracją Skarbową wdrożyło z dniem 1 styczni 2020 roku rozwiązanie dedykowane wszystkim, którzy płacą jakiekolwiek podatki (osobom indywidualnym i firmom) polegające na posiadaniu indywidualnego mikrorachunku podatkowego. Ma to uprościć rozliczenia, ponieważ wpłaty dokonuje się zawsze na ten sam numer rachunku, mało tego, gdy ktoś zmieni miejsce zamieszkania czy nazwisko to […]Czytaj dalej

Finanse Firma Prawo

Czeka nas opłata reprograficzna, czyli podatek od smartfonów

Dyskusje na temat wprowadzenia nowej formy podatku, czyli tzw. opłaty reprograficznej trwają już od pewnego czasu. Na uwagę zasługuje fakt, że w okresie pandemii smartfony, tablety czy komputery to dla wielu osób jedyne urządzenia, które umożliwiają wykonywanie pracy zdalnie, naukę lub po prostu kontakt „ze Światem” zewnętrznym. Podobno, tzw. podatek od smartfonów ma wynieść 6% […]Czytaj dalej

Finanse

Dotacje na założenie lub rozwój działalności rolniczej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa to instytucja istniejąca od 1993 roku. Jej zadaniem jest wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Posiada 16 oddziałów regionalnych i 314 biur powiatowych. ARiMR została wyznaczona przez rząd do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, […]Czytaj dalej

Finanse

Zachodniopomorskie dotacje dla turystyki

RPO Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza nabór na inwestycje w BRANŻY TURYSTYCZNEJ. Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 300 000,00 zł Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 4 000 000,00 zł mikro i małe przedsiębiorstwa: 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych, 45% wkładu średnie przedsiębiorstwa: 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych, 55% wkładu Nabór wniosków […]Czytaj dalej

Finanse

Jak mogę uzyskać pomoc na rozwój firmy ?

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność może liczyć na pomoc ze strony Państwa. Najważniejsze formy wyszczególniłam poniżej: Organizacje wspierające przedsiębiorców: PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zajmuje się wspieraniem małych i średnich firm oraz dofinansowaniem już od ponad 20 lat PARIH – Polska Agencja Rozwoju Inwestycji i Handlu pomaga w doradzaniu. Promuje polską gospodarkę, promuje polskie produkty i […]Czytaj dalej

Finanse Firma Księgowość

Nieodpłatne kursy organizowane przez PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją realizującą programy rozwoju gospodarki , wspiera działalność innowacyjną i badawczą małych i średnich przedsiębiorstw, rozwój regionalny, wzrost eksportu, rozwój zasobów ludzkich oraz wykorzystywanie nowych technologii w działalności gospodarczej. Realizuje szereg projektów finansowanych z budżetu państwa oraz środków unijnych . Aktualnie organizuje kilkugodzinne, nieodpłatne kursy z następującej tematyki: Podatek VAT […]Czytaj dalej

Finanse

Wzmocnij swoją firmę z funduszem dla MŚP

Jednym z programów wspieranych przez Komisję Europejską i Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej jest The Ideas Powered for Business SME Fund przeznaczony dla przedsiębiorstw, które pragną rozwijać swoje strategie w dziedzinie własności intelektualnej i chronić swoje prawa własności intelektualnej na poziomie krajowym, regionalnym i unijnym. W ramach tego programu dostępne są dwa rodzaje usług, […]Czytaj dalej

Finanse Firma

Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców

Pandemia COVID-19 spowodowała pogorszenie sytuacji wielu branż, w związku z tym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER.  […]Czytaj dalej