Tags : dofinansowanie

Finanse Firma

Przemysł 4.0 – wsparcie dla MŚP produkcyjnych

Od 15 czerwca do 30 czerwca 2021 roku rusza program zorganizowany przez PARP skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych, które są zainteresowane podjęciem pilotażowych działań związanych z transformacją w kierunku Przemysłu 4.0. oraz wdrożenia wybranych obszarów działań w zakresie cyfryzacji, automatyzacji lub robotyzacji. Wymogi: wkład własny: minimum 15% miejsce realizacji projektu: Polska maksymalne dofinansowanie: […]Czytaj dalej

Finanse Firma

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w 7 sektorach.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła przyjmowanie wniosków w trzeciej z czterech planowanych rund programu „Kompetencje dla sektorów – oferta dla operatorów”. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów potrwa od 5 do 19 marca 2021 r. Jaki jest cel programu ? wyłonienie operatorów działań szkoleniowych lub doradczych w sektorach: budowlanym, motoryzacyjnym, nowoczesnych usług biznesowych, gospodarki wodno-ściekowej i […]Czytaj dalej

Finanse Firma

Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców

Pandemia COVID-19 spowodowała pogorszenie sytuacji wielu branż, w związku z tym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER.  […]Czytaj dalej