Tags : covid-19

Finanse Firma

Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców

Pandemia COVID-19 spowodowała pogorszenie sytuacji wielu branż, w związku z tym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER.  […]Czytaj dalej