Przedsiębiorca – konsument. Zmiany w E-commerce

Nikogo już nie dziwi uprzywilejowana rola konsumentów w obrocie gospodarczym. Przynajmniej w teorii, takie podmioty nie posiadają profesjonalnej wiedzy w zakresie zawierania umów i uprawnień i są ekonomicznie słabsze. W bieżącym roku obok przedsiębiorców i konsumentów pojawi się w obrocie jeszcze jeden podmiot – przedsiębiorca o cechach konsumenta.

Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę, która nie dotyczy bezpośrednio branży, w której przedsiębiorca się specjalizuje, to nabywa on względem kontrahenta uprawnienia do:

  1. Odstąpienia od umowy zawartej na odległość
  2. Powoływania się na niedozwolone postanowienia umowne, czyli tzw. klauzule abuzywne1
  3. Ochrony z rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej.

W konsekwencji, powstaje konieczność uwzględnienia nowych podmiotów – „przedsiębiorców o cechach konsumenta” – w regulaminach sklepów internetowych, jak również regulaminach innych usług świadczonych na odległość. Uwzględnienie powinno obejmować zakres wskazanych wyżej uprawnień, w tym obowiązki informacyjne przedsiębiorcy względem kontrahenta „o cechach konsumenta”.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na gautier.com.pl

1 klauzule abuzywne – Nazywane również niedozwolonymi postanowieniami umownymi.

Adam Gautier

https://gautier.com.pl

Założyciel kancelarii, od 2012 roku członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *