Pozyskiwanie kapitału na działalność – czyli czym się różni pożyczka od kredytu bankowego ?

Jednym ze sposobów pozyskiwania kapitału na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej jest zaciągnięcie pożyczki lub kredytu bankowego. Początkujący przedsiębiorcy bardzo często używają zamiennie tych pojęć. W praktyce jednak, są to dwa różne produkty bankowe. Co je różni ?

 • sposób regulacji prawnej
 • podmiot udzielający finansowania
 • forma zawarcia umowy
 • przedmiot umowy
 • cel finansowania

Kredyty bankowe mogą być udzielane zarówno w walucie polskiej, jak i zagranicznej. Udzielenie kredytu w walucie wymienialnej wymaga zazwyczaj uzyskiwania przychodów w tej walucie, co jest naturalnym sposobem zabezpieczenia się przed ewentualnymi niekorzystnymi zmianami kursów walutowych.

Popularne produkty bankowe dla firm:

Pożyczka dla firm

kwota tej pożyczki zazwyczaj nie jest duża (np. do 50 000 zł), ale może zostać przeznaczona na dowolny cel w działalności gospodarczej, niektóre banki oferują ją na okres nawet do 60 miesięcy, przy tego typu pożyczkach nie trzeba kompletować dużej ilości dokumentów, m.in. biznesplanu

Kredyt obrotowy

jest udzielany dla zabezpieczeń rzeczowych (np. nieruchomości, zapasów, samochodów, maszyn) na dowolny cel, banki oferują możliwość zaciągnięcia go w różnych walutach (uwaga na ryzyko kursowe !), decyzja o jego udzieleniu jest podejmowana szybko. Może mieć formę kredytu odnawialnego, tzn. istnieje możliwość wielokrotnego wykorzystania i spłaty w trakcie okresu kredytowania do wysokości udzielonego limitu

Kredyt inwestycyjny dla firm

jest przeznaczony na finansowanie różnych projektów inwestycyjnych (także tzw. start-upów). Środki są przekazywane na konkretny cel (przedstawiony bankowi w formie biznesplanu). Celem mogą być np. zakup nieruchomości i gruntów, maszyn, wyposażenia, licencji itp. Kredyt, po uzgodnieniu z bankiem, może być także wykorzystany ba budowę, remont lub adaptację nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej czy nawet spłatę kredytów inwestycyjnych w innym banku. Może być udzielony w walucie obcej. Jest to finansowanie długoterminowe, wymagające zazwyczaj ustanowienia przez kredytobiorcę zabezpieczenia.

Pożyczka hipoteczna dla firm

ta pożyczka finansuje zakup nieruchomości, wymaga wkładu własnego w określonej wysokości. Jest to finansowanie długoterminowe wymagające ustanowienia zabezpieczenia między innymi na nabywanej nieruchomości.

Przykładowe zabezpieczenia kredytów:

 • weksel in blanco: podpisując go, przedsiębiorca jako wystawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty wpisanej na wekslu jego posiadaczowi
 • poręczenie wekslowe: czyli zobowiązanie innego przedsiębiorcy do zapłaty całości lub części sumy wpisanej na wekslu
 • poręczenie: w którym poręczyciel (np. inny przedsiębiorca) zobowiązuje się do spłaty udzielonego kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca tego nie zrobi
 • gwarancje bankowe: w których inny bank zobowiązuje się do spłaty udzielonego kredytu w sytuacji, gdy kredytobiorca tego nie zrobi
 • przelew wierzytelności: to sytuacja, w której przedsiębiorca np. sprzedał towar za 100 tys. zł i posiada należność, do której prawa przekazuje bankowi – jako dłużnik spłaci wtedy bankowi 100 tys. zł
 • zastaw: na przykład na zapasach – bank w razie braku spłaty kredytu będzie mógł otrzymać pieniądze, przejmując (sprzedając) zapas należący do kredytobiorcy
 • hipoteka na nieruchomości
 • blokada środków na rachunku bankowym
 • przewłaszczenie rzeczy: polega na przeniesieniu ich własności na rzecz banku (mogą to być np. zapasy, maszyny, samochody lub inne składniki majątku firmy)

Co składa się na całkowity koszt kredytu ?

oprocentowanie

to część kosztu kredytu czy pożyczki. Na oprocentowanie ma wpływ wiele czynników:

 • stopy procentowe w kraju i za granicą
 • marże banków
 • ryzyko związane z działalnością poszczególnych kredytobiorców
 • ryzyko projektu finansowanego kredytem itd.

efektywna stopa procentowa

bank ma obowiązek podania wysokości tzw. efektywnej stopy procentowej (rzeczywista roczna stopa procentowa – RRSO) czyli takiej, która uwzględnia nie tylko same odsetki, lecz także inne koszty ponoszone w związku z kredytem (np. prowizję banku, ubezpieczenie, ustanowienie zabezpieczeń itp.)

koszt doradztwa

przedsiębiorca czasem korzysta z usług różnych firm doradczych i prawnych, które pomagają mu dobrać odpowiednie finansowanie i przyczyniają się do zawarcia finalnej umowy. Takie koszty powinny być również brane pod uwagę w ocenie opłacalności kredytu. W podejmowaniu decyzji pomocne mogą być powszechnie dostępne aplikacje, porównujące produkty w różnych instytucjach finansowych – warto z nic skorzystać.

Przedstawione przeze mnie aspekty stanowią nieodzowny element, który należy wziąć pod uwagę przed ostateczną decyzją.

Więcej informacji na temat możliwości pozyskiwania funduszy przez przedsiębiorców można znaleźć tutaj

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *