Kompetencje dla sektorów zadanie COVID-19 – oferta dla przedsiębiorców

Pandemia COVID-19 spowodowała pogorszenie sytuacji wielu branż, w związku z tym podjęto decyzję o przygotowaniu wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i doradztwa, które ma na celu likwidację skutków pandemii. Wsparcie to jest efektem wielostopniowych negocjacji, w które zaangażowane były rady sektorowe, PARP, Ministerstwo Rozwoju oraz Instytucja Zarządzająca PO WER. 

Do 12 marca 2021 roku trwa nabór wniosków.

Kto może otrzymać dofinansowanie ?

Wszystkie przedsiębiorstwa:

  • planujące przeszkolić pracowników
  • spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej
  • zobowiązujące się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20% wsparcia

Sektory mogące starać się o dofinansowanie:

  • IT (PKD J.62 -Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana)
  • motoryzacyjny (PKD C.29 -Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli; Inne rodzaje działalności związane z produkcją, handlem, dystrybucją oraz naprawą pojazdów samochodowych i motocykli; z uwzględnieniem obszaru elektromobilności określonego PKD 27.11, 27.12, 27.20, 27.90 oraz e-busów i samochodów elektrycznych)
  • odzysku materiałowego surowców (PKD 38 -Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców)
  • żywności wysokiej jakości (PKD 10 -Produkcja artykułów spożywczych, za wyjątkiem PKD 10.9 Produkcja gotowych paszy i karmy dla zwierząt)
  • chemiczny (PKD 21 -Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych)
  • lotniczo-kosmiczny (PKD 30.3 -Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn)

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *