Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie to narzędzie finansowe Unii Europejskiej wspierające zatrudnienie w Państwach członkowskich, czyli także w Polsce. Z funduszy można korzystać na dwa sposoby, tzn. można przygotować własny projekt lub wziąć udział w projektach realizowanych przez innych. Wsparcie finansowe może otrzymać każdy, czyli zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy, o ile spełnią określone warunki. Aktualnie zakończyły się konsultacje społeczne, dzięki którym wchodzimy w nową perspektywę finansową określoną na lata 2021-2027. Do wykorzystania będzie ok. 76 miliardów euro. W nowej perspektywie finansowej niektóre programy zostaną przedłużone, ale zastąpione innymi nazwami, a także rozszerzony zostanie obszar wsparcia w ramach danego programu, dlatego postanowiłam je przybliżyć:

Programy krajowe

  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – to następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program wesprze rozwój gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniom, a dodatkowo wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – ten program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki.
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność.
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz województw dotychczas objętych wsparciem z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.
  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – program ma trzy głównie priorytety: skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci i skuteczna komunikacja. Środki z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na: szkolenia dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich, rozwój krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych, działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o Funduszach w Polsce.
  • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji to pomoc w transformacji dla regionów górniczych
  • Program Pomoc Żywnościowa
  • Program Ryby
  • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Rozdzielone zostały także fundusze na programy regionalne, które niebawem powstaną i zostaną opublikowane na stronach Krajowego Centrum Funduszy Europejskich .

O możliwość pozyskania dotacji można również pytać kontaktując się z punktem informacji dla danego województwa

Więcej informacji na temat nowej perspektywy finansowej znajduje się również na moim blogu.

Wszystkie serwisy programów znajdują się tutaj

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *