Fundusze Europejskie na lata 2021-2027

Fundusze Europejskie to narzędzie finansowe Unii Europejskiej wspierające zatrudnienie w Państwach członkowskich, czyli także w Polsce. Z funduszy można korzystać na dwa sposoby, tzn. można przygotować własny projekt lub wziąć udział w projektach realizowanych przez innych. Wsparcie finansowe może otrzymać każdy, czyli zarówno osoby indywidualne, jak i przedsiębiorcy, o ile spełnią określone warunki. Aktualnie zakończyły się konsultacje społeczne, dzięki którym wchodzimy w nową perspektywę finansową określoną na lata 2021-2027. Do wykorzystania będzie ok. 76 miliardów euro. W nowej perspektywie finansowej niektóre programy zostaną przedłużone, ale zastąpione innymi nazwami, a także rozszerzony zostanie obszar wsparcia w ramach danego programu, dlatego postanowiłam je przybliżyć:

Programy krajowe

  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) – to następca Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Program wesprze rozwój gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania zanieczyszczeniom, a dodatkowo wesprze również inwestycje transportowe oraz dofinansuje ochronę zdrowia i dziedzictwo kulturowe.
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – ten program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki.
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS) – następca Programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Główne obszary działania FERS to: praca, edukacja, zdrowie oraz dostępność.
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – nowy program dla makroregionu Polski Wschodniej będzie koncentrował się na czterech głównych obszarach: wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, energia i ochrona klimatu, spójna sieć transportowa i zwiększenie dostępności transportowej oraz aktywizacja kapitału społecznego, rozwój turystyki i usługi uzdrowiskowe. Oprócz województw dotychczas objętych wsparciem z nowego programu będzie korzystać także województwo mazowieckie bez Warszawy i dziewięciu otaczających ją powiatów.
  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich – program ma trzy głównie priorytety: skuteczne instytucje, skuteczni beneficjenci i skuteczna komunikacja. Środki z Pomocy Technicznej zostaną przeznaczone m.in. na: szkolenia dla beneficjentów korzystających z Funduszy Europejskich, rozwój krajowego systemu informatycznego umożliwiającego aplikowanie i rozliczanie projektów unijnych, działania informacyjno-promocyjne zwiększające wiedzę o Funduszach w Polsce.
  • Program dotyczący sprawiedliwej transformacji to pomoc w transformacji dla regionów górniczych
  • Program Pomoc Żywnościowa
  • Program Ryby
  • programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Rozdzielone zostały także fundusze na programy regionalne, które niebawem powstaną i zostaną opublikowane na stronach Krajowego Centrum Funduszy Europejskich .

O możliwość pozyskania dotacji można również pytać kontaktując się z punktem informacji dla danego województwa

Więcej informacji na temat nowej perspektywy finansowej znajduje się również na moim blogu.

Wszystkie serwisy programów znajdują się tutaj

Bella

https://kariera-zawodowa.pl

Bywają takie momenty w życiu, kiedy stajemy na rozstaju i musimy postanowić, w którą stronę pójść. Zapraszam do lektury artykułów zawierających inspiracje, wskazówki, gotowe rozwiązania, wierzę, że ułatwią ci one podjęcie właściwej decyzji.

Ciekawe tematy

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *