Adam Gautier

https://gautier.com.pl

Założyciel kancelarii, od 2012 roku członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, członek Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP)

Biznes Prawo

Przedsiębiorca – konsument. Zmiany w E-commerce

Nikogo już nie dziwi uprzywilejowana rola konsumentów w obrocie gospodarczym. Przynajmniej w teorii, takie podmioty nie posiadają profesjonalnej wiedzy w zakresie zawierania umów i uprawnień i są ekonomicznie słabsze. W bieżącym roku obok przedsiębiorców i konsumentów pojawi się w obrocie jeszcze jeden podmiot – przedsiębiorca o cechach konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca zawiera umowę, która nie dotyczy […]Czytaj dalej